06 57 77 63 43 jolanda@ducentcoaching.nl

Werkgerichte coaching

Werk heeft een grote impact op ons leven. We brengen een groot deel van onze tijd door met werken. We ontmoeten op ons werk collega’s en relaties en zijn verantwoordelijk voor de taken die ons zijn toebedeeld. Organisaties, bedrijven, functies en taken verschillen van elkaar. En iedereen is anders, reageert anders en beleeft dingen anders. De één ervaart volop uitdaging en geniet van de dynamiek. De ander raakt steeds meer uitgeput en raakt het werkplezier kwijt. De één is een kei in communiceren en  samenwerken, de ander loopt hier steeds in vast.  En leidinggeven is vaak niet zo gemakkelijk als het lijkt. In wat voor werksituatie je ook zit, een coachtraject helpt je verder. 

Voorbeeldsituatie Nadia
Nadia heeft een nieuwe baan. De school waar zij nu werkt als directeur trekt haar aan vanwege de uitdagende problematiek van de leerlingen. Vol enthousiasme gaat zij aan het werk. Na anderhalf jaar is hier niet veel meer van over. De problematiek van het team blijkt groter te zijn dan die van de leerlingen. Hoe vindt zij haar weg in deze compleet nieuwe situatie, hoe toont zij leiderschap en hoe blijft zij zelf overeind? Mooie vragen om samen mee aan de slag te gaan!

Voorbeeldsituatie Miguel
Miguel  is zestig jaar. Hij werkt al vijfentwintig jaar bij hetzelfde transportbedrijf en heeft hier een mooie carrière gemaakt. Hij is nu directeur van een grote regio en stuurt daarnaast diverse projecten aan. In dit transportbedrijf zijn de afgelopen jaren diverse reorganisaties geweest en hebben er twee fusies plaatsgevonden. Ook nu staat er weer een verandering op stapel. Miguel vindt zijn werk steeds minder leuk worden. Regelmatig zijn er beslissingen genomen waarin hij als regiodirecteur niet gekend is. Hij ervaart niet alle veranderingen als verbeteringen. Zijn werk geeft steeds minder plezier en kost steeds meer energie. Miguel vraagt zich af hoe de laatste jaren van zijn werkzame leven eruit zullen zien. Wat wil hij, wat kan hij en wat durft hij? Miguel wil dit graag ontdekken in het coachtraject.

Voorbeeldsituatie Henk
Niemand op zijn school wilde rekencoordinator worden. En opeens lag deze taak bij Henk. Hij volgde de opleiding tot rekencoordinator maar daarmee voelde hij zich nog geen rekencoordinator. Hij bemerkte dat zijn collega’s niet op zijn plannen zaten te wachten. Tegelijkertijd werd er aan hem getrokken en moest hij van alles op rekengebied oplossen. Henk werd er knap onzeker van. En leuk was het al helemaal niet.
Samen met Henk ga ik aan de slag met zowel de inhoudelijke als de persoonlijke aspecten die bij zijn nieuwe rol en taak horen. Henk heeft de eerste stappen al gezet door prachtige coachvragen te formuleren. Het komt wel goed met Henk!

Werkwijze werkgerelateerde coaching
Meestal gaat een coachtraject wat primair werkgerelateerd is in overleg met de werkgever. Soms is deze bij (een deel van) de intake aanwezig om de situatie te bespreken en de werkgerelateerde coachvragen helder te krijgen. Alles wat in de coachsessies aan de orde komt is vertrouwelijk en zal nooit zomaar met de werkgever worden gedeeld. Aan het eind van het traject kan de werkgever wel bij de evaluatie zijn. Dan kijken we welke  resultaten het coachtraject heeft opgeleverd. Niet in alle situaties is de werkgever actief betrokken bij het traject door bij een intake of evaluatie aanwezig te zijn. Dat is ook niet altijd nodig. Het is wel van belang dat de werkgever belangstelling toont en tussentijds met de coachee bespreekt hoe het traject verloopt.
Het komt ook voor dat iemand op persoonlijke titel coaching wil, los van de werkgever. Ook dan kan de aanleiding zijn dat er in de werksituatie dingen spelen waarbij coaching wenselijk is.

Ik werk altijd volgens de ethische beroepscode van de NOBCO.

In welke situatie zit jij?

 • In welke werksituatie zit jij?
 • Je bent net in een nieuwe baan of functie begonnen.
 • Je wilt groeien in je functie als manager of directeur.
 • Je geeft leiding en wilt in verbinding met je team aan de slag.
 • Je ervaart weerstand vanuit je team.
 • Je bent bezig met het aansturen van een cultuurverandering.
 • Je bent zoekend hoe je als leidinggevende tussen het management en het team in een goede invulling aan je functie kunt geven.
 • Je vraagt je af of deze baan het wel voor je is.
 • Je wilt beter communiceren.
 • Je geeft leiding aan een reorganisatie.
 • Je baan put je uit.
 • Je hebt te maken met een reorganisatie binnen je bedrijf of afdeling.
 • Je zoekt naar een goede balans tussen werk en prive.
 • Je bent je baan kwijtgeraakt.
 • Je komt terug na een burn-out.
 • Je bent het plezier in je werk kwijtgeraakt.

Ervaringen

Label

“Met veel (leer)plezier heb ik een coachingstraject bij Jolanda gevolgd. Door de goede vragen die ze stelt, ga je vanuit situaties naar jezelf en naar je omgeving kijken. Door daarop te reflecteren ontstaan leermomenten. Precies wat een goede coach mijns inziens moet doen. Jolanda koppelt er theorie en literatuur aan. Dit geeft houvast. Je kunt er dan op latere momenten ook op teruggrijpen. Wat me ook aansprak, waren de verschillende werkvormen die ze gebruikte tijdens de coaching. Een coachingstraject volgen bij Jolanda is een investering in jezelf. Althans, zo heb ik het ervaren!”

Dirk, directeur basisschool

Label

“Uit de gesprekken die ik met Jolanda voerde kwamen voor mij zeer bruikbare handvatten naar boven. Vooral de manier waarop Jolanda mij naar mijzelf liet kijken was verfrissend. Ik heb mij vooral veilig gevoeld en durfde me kwetsbaar op te stellen. Ik hervond mijn balans en grijp nog regelmatig terug naar de reflectie- en zelfinzichtmomenten uit de coaching gesprekken.”

Helma, directiesecretaresse

Label

“Na een periode van werkloosheid en het ontbreken van motivatie werd ik verwezen naar het coaching traject bij Jolanda. Door oefeningen kreeg ik goed inzicht in wat voor mij belangrijk is, voor mezelf, in mijn werk en hoe ik het beste functioneer. Het leidde er toe dat ik beter leerde relativeren en accepteren. Ik kijk nu beslist anders aan tegen mijn werk en houd zelf de regie in handen. Jolanda weet meteen de essentiële punten eruit te halen. Ik vond het een erg prettige manier van coachen, je bent bij haar beslist in goede handen.”

 Anne, Sales & Reservations bij een Touroperator

Home » Werkgerelateerde coaching
Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.