06 57 77 63 43 jolanda@ducentcoaching.nl

Systemische coaching

Ieder mens maakt deel uit van meerdere systemen en neemt daarin een bepaalde positie in. Binnen deze systemen kunnen verborgen patronen en dynamieken aanwezig zijn. Als deze belemmerend werken kan het helend zijn om hier inzicht in te krijgen en er iets aan te doen.

Voorbeeldsituatie Linda
Linda zit thuis met een forse burn-out. Dat had zij nooit van zichzelf verwacht. En ook haar omgeving is verbaasd. Linda was immers altijd sterk en veerkrachtig. Zij was een harde werker en ze kon de hele wereld aan. Tijdens de coaching komt Linda erachter dat zij niet voor niets zo hard werkte. De inzichten in de patronen in haar familie waren zo verhelderend dat Linda zelf weer de regie kon nemen over haar eigen leven. Stapje voor stapje herstelde Linda en leerde zij zichzelf om los te komen van oude patronen en nieuwe keuzes te durven maken.

Voorbeeldsituatie Isha
Isha wisselde vaak van baan. Hij zat nooit zonder werk want Isha was goed opgeleid en hij was een prettige persoonlijkheid. Steeds als hij met een nieuwe baan begon had hij  de intentie om er deze keer langer te blijven. Maar na verloop van tijd werd Isha onrustig en raakte hij de focus kwijt. Dan sloeg de onzekerheid toe, maakte hij kleine foutjes en liep het minder goed tussen hem en zijn collega’s. Isha was bang om ontslagen te worden en stapte dan liever zelf op. Ook nu dreigde het weer zo te gaan. Maar zijn werkgever wist dit te voorkomen. Hij waardeerde Isha in zijn werk en als persoon en wilde hem niet kwijt. Daarom bood hij Isha een coachtraject aan. Isha ontdekte waar zijn onrust en onzekerheid vandaan kwamen. Door dit te erkennen en te accepteren kon hij het loslaten en ontstond er ruimte voor nieuwe wegen. Isha heeft inmiddels een vast contract en stuurt een team van twintig mensen aan. Hij is weer aan een studie begonnen om door te kunnen groeien naar districtsmanager in hetzelfde bedrijf. Zijn talent wordt gezien en benut en Isha voelt zich als een vis in het water.

Voorbeeldsituatie Emily
Emily is het voorbeeld van twaalf ambachten en dertien ongelukken. Zij heeft geen enkele opleiding afgerond, hoewel ze intelligent genoeg is. Op de arbeidsmarkt heeft zij van alles geprobeerd. De laatste jaren werkt zij vooral via uitzendbureaus. Dan heeft ze tijdelijke baantjes, meestal onder haar niveau. Emily voelt zich in haar familie een buitenbeentje. Al haar broers en zussen zijn goed opgeleid en hebben een goede baan. Waarom lukte haar dat niet? Via een vriendin kwam Emily bij mij terecht. In het coachtraject ontdekte Emily welke belemmeringen er jarenlang voor zorgden dat zij haar talenten niet kon ontplooien. Zij leerde om hier bewust afstand van te nemen. Dit ging ook met verdriet gepaard want Emily besefte hoeveel zij hierdoor gemist had. Langzamerhand kreeg zij steeds meer vertrouwen in haar eigen mogelijkheden. Emily heeft besloten dat zij alleen maar werk wil gaan doen wat betekenisvol is en waar zij plezier aan beleeft. En zij besloot om naast haar werk te gaan studeren. Inmiddels werkt Emily in de Jeugdzorg en begeleidt zij jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Ze heeft haar opleiding SPH bijna afgerond en ze heeft zich al ingeschreven voor de opleiding orthopedagogiek aan de RUG.

Werkwijze systemisch coachen
Tijdens het intakegesprek maken we kennis en bespreken we de situatie van de coachee. De coachvragen en de afspraken leggen we vast in een coachovereenkomst. Natuurlijk kijken we elke sessie wat er speelt en waar de coachee graag mee aan de slag wil. Lang niet alles kan van te voren in coachvragen worden vastgelegd. Vaak zien we dat er tijdens het traject veel meer speelt dan in het begin is verteld. Daar is altijd ruimte voor.
Tussentijds en aan het eind evalueren we het traject.

Ik werk altijd volgens de ethische beroepscode van de NOBCO.

Ervaring

Label

“Mijn coachingssessies met Jolanda heb ik als heel prettig ervaren. Jolanda is open, begripvol en luistert goed. Vooral het gevoel van acceptatie dat Jolanda mij gaf, de erkenning, het gezien worden, heeft me zeer geholpen.”

Magdalena, projectleider

Home » Systemische coaching
Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.