06 57 77 63 43 jolanda@ducentcoaching.nl

Online coaching

Alle vormen van coaching kunnen ook online plaatsvinden. Hier wordt vooral voor gekozen als het op korte  termijn niet mogelijk is om een fysieke afspraak te maken terwijl er wel behoefte is aan coaching. Ook een volle agenda en reistijd  kunnen soms voor iemand redenen zijn  om liever een  online coachsessie af te spreken. Naast online coaching is er altijd de mogelijkheid om telefonisch contact te hebben als daar aanleiding toe is. Online en telefonisch contact kan ook in de avonduren of weekenden, in overleg.

Voorbeeldsituatie Henk
Henk heeft enkele jaren geleden bij Jolanda een coachtraject gevolgd. Nu heeft hij een nieuwe baan, waarin hij voor grote uitdagingen komt te staan. Henk heeft er behoefte aan om af en toe te sparren over zijn ervaringen in deze nieuwe situatie. In zijn overvolle agenda past online coaching perfect.

Voorbeeldsituatie Rita
Rita is bestuurder van een grote onderwijsorganisatie voor speciaal onderwijs. Zij heeft een team van goede mensen om zich heen. Op haar scholen loopt het over het algemeen goed. Rita is een netwerker en een verbinder. En men noemt haar daadkrachtig. Toch zijn er periodes dat Rita  zelf vindt dat het niet lekker loopt. Dan helpt een online coachgesprek haar om helderheid te krijgen in de situatie en kan Rita weer verder.

Voorbeeldsituatie Maryam
Maryam is aan het revalideren na een ernstig verkeersongeval. Naast het feit dat ze fysiek moet herstellen en voorlopig niet kan werken heeft dit ongeluk ook grote emotionele gevolgen. Haar leven is op z’ n kop gezet. Tijdens het coachtraject werkt Maryam eraan om weer grip op haar leven te krijgen. Maryam is nog niet in staat is om auto te rijden of met het openbaar vervoer te reizen. Hierdoor is zij afhankelijk van anderen die haar willen rijden. Daarom kiest Maryam  voor een combinatie van online coaching en coaching op locatie.

Werkwijze online coaching
Vaak is er bij online coaching al sprake van een eerder coachtraject, waardoor ik de coachee al ken. Meestal spreken we dan niet een heel traject af maar geeft de coachee zelf aan wanneer hij of zij behoefte heeft aan een coachsessie.
Als er nog niet eerder een coachtraject is geweest plannen we een intakegesprek. Dit kan zowel online als op locatie plaatsvinden. We maken dan kennis en bespreken de vragen van de coachee en de werkwijze van de coach. Dit leggen we vast in een coachovereenkomst. We evalueren tussentijds en aan het einde van het traject.

Ik werk altijd volgens de ethische beroepscode van de NOBCO.

Aanbod

  • PTG Coaching
  • Werkgerelateerde coaching
  • Systemische coaching
  • Online coaching
  • Intervisiebegeleiding 
    Home » Online coaching
    Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.